\\r\\n

Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

LR Aplinkos apsaugos įstatymas

LR Saugomų teritorijų įstatymas

LR Miškų įstatymas

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

LR Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas

LR Laukinės augalijos įstatymas

LR Aplinkos monitoringo įstatymas

LR Teritorijų planavimo įstatymas

LR Želdynų įstatymas

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

LR Turizmo įstatymas

L R Teritorijų planavimo įstatymas

L R Žemės įstatymas

L R Statybos įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dėl gamtos paminklų paskelbimo

Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo

Dėl kultūrinių draustinių nuostatų patvirtinimo

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo

Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir jų ribų nustatymo

LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas

Dėl plaukiojimo vandens telkiniuose

Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo

DĖL DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO IR

PRIEŽIŪROS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo

Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo

Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo

Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto Europos Komisijai, patvirtinimo pakeitimo

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS ĮSAKYMAI

Dėl Nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų priskyrimo saugomų teritorijų direkcijomsPaieška
Renginiai
<< spalis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31