\\r\\n


0.jpg__epkeliai.png
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija kartu su VšĮ Baltijos aplinkos forumas įgyvendina projektą „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimas“. Viena iš projekto veiklų yra Saugomos teritorijos produkto ženklo įdiegimas.
Dzūkijos nacionaliniame parke gyvenantys ir veiklą vykdantys ūkininkai, verslininkai ir amatininkai kviečiami teikti paraiškas dėl Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato produkto ženklo. Saugomos teritorijos produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato produkto ženklas bus suteikiamas šiose saugomose teritorijose pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl ženklo suteikimo priiminės Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos direktoriaus patvirtinta taryba.

Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:
Paraiškas siųsti adresu:
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 310) 444 66 arba el.paštu info@dzukijosparkas.lt

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Ūkininkų forumas, 2018 m. gegužės 24 d.63686.53 kBAtsisiųsti
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO REGLAMENTAS144022.54 kBAtsisiųsti
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS KRITERIJAI146527.55 kBAtsisiųsti
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO PREKĖMS IR GAMINTOJAMS KRITERIJAI164927.46 kBAtsisiųsti
DEKLARACIJA DĖL VEIKLOS, NEPRIEŠTARAUJANČIOS DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO TIKSLAMS137717.07 kBAtsisiųsti
PARAIŠKA DĖL SAUGOMOS TERITORIJOS PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO146722.10 kBAtsisiųsti
Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos