\\r\\n

Vadovaudamiesi posakiu: “Geriau kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“, kviečiame mokytis gamtoje. Paruošėme keletą temų, pagal mokymosi programas įvairaus amžiaus moksleiviams ir laukiame Jūsų, norinčių mokytis kitaip. „Kitaip“ – tai ne tik žiūrėti ir klausytis, bet ir liesti, uostyti, ragauti...taip pažinti gamtą.

Jūsų laukiame:
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos lankytojų centre, Marcinkonyse ir ne didesnių, negu viena klasė, grupių. Laiką ir datą derinkite iš anksto.
Pamokų gamtoje temos paruoštos pagal vidurinėje mokykloje dėstomų dalykų programas.

  • Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT-65303, Varėnos r.
  • tel. +370 672 46388
  • El. paštas: info@dzukijosparkas.lt


Tema: Miškai – žaliasis šalies rūbas. Tikslas – supažindinti su Lietuvos miškų įvairove ir paplitimu, Dzūkijos miškų ypatumais, reikšme žmogui. Trukmė - 2 val.
Vieta: Lankytojų centras Marcinkonyse ir Zackagirio  pažintinio tako dalis link Aklažerio.

Veiklos:
1. Ekskursija į mišką (apie 4 km), įjungiant visus pojūčius. Supažindinama su įvairiais miško tipais (eglynai, pušynai, juodalksnynai), aptariami miško struktūros ypatumai, negyvos medienos reikšmė biologinei miško įvairovei, miško šalutinės funkcijos. Gerai ar blogai kirsti mišką?
2. Viktorina – kas daugiau pažįsta medžių ir krūmų.


Tema: Dzūkijos pelkės. Trukmė - 2 val.

Vieta:  Lankytojų centras Marcinkonyse  ir Zackagirio pažintinio tako dalis link Aklažerio.

Veiklos:
1. Supažindinama su natūraliomis ir nusausintomis pelkėmis Marcinkonių kaimo apylinkėse.
2. Supažindinama su pelkės sandara.
3. Stebima gamtinė aplinka, išskiriami hidrografiniai ir geomorfologiniai objektai. Atrandami jų tarpusavio ryšiai.
4. Aptarimas - natūralių ir nusausintų pelkių skirtumai.


Tema: Dzūkijos upės. Trukmė - 2,5 val.
Vieta: Marcinkonių kaimo apylinkės ir Zackagirio  pažintinio tako dalis link Grūdos. Maršruto ilgis 3 km.

Veiklos:
1. Supažindinama su Marcinkonių kaimo apylinkių upėmis ir reljefu.
2. Išsiaiškinama Grūdos upės vagos sandara.
3. Atliekami nesudėtingi Duodupio (Zackagirio) upelio vagos pločio ir gylio matavimai.
4. Supažindinama su Grūdos slėnio žemyninėmis kopomis.
5. Aptarimas - Dzūkijos upių išskirtinumai.


Tema: Senoji drevinė bitininkystė. Trukmė - 2,5 val.
Vieta: Dzūkijos nacionalinio parko drevinės bitininkystės bitynas Musteikos kaime.

Veiklos:
1. Pasakojama apie senąjį amatą – drevinę bitininkystę, parodomi drevių skobimo įrankiai ir būdai.
2. Parodomas kopimas į medį geiniu.
3. Pasakojama apie bičių šeimos gyvenimą.

Tema: Žmogaus ir gamtos santykių kaita. Trukmė - 3 val.
Vieta: Dzūkijos nacionalinio parko etnografinė sodyba Marcinkonių kaime.

Veiklos:
1. Pasakojama apie Marcinkonių kaimo vietovardžius, žmogaus dirbtus darbus pagal metų laikus, tradicines šventes, uogavimo ir grybavimo ypatumus.
2. Kodėl per Šv. Oną šviežią duoną kepdavo?
3. Pasivaikščiojimas po Marcinkonių kaimo apylinkes.

Tema: Ruduo gamtoje: derliaus metas ir pasiruošimas žiemai. Trukmė - 5 val.
Vieta: Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekspozicija – Miško kelias link Bradų, kvartalinė iki pavėsinės –grįžimas atgal į geležinkelio stotį. Reiktų nueiti apie 5 km.

Veiklos:
1. Ėjimas nuo Marcinkonių geležinkelio stoties, susipažįstant su kaimu ir siauru geležinkeliuku iki Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekspozicijos – 30 min.
2. Ekspozicijoje susipažįstame su išskrendančiais ir liekančiais žiemoti paukščiais ir gyvūnais, pasiruošiame žygiui, einame link Mackelio drevės, kur žaisdami išsiaiškiname kaip ruošiasi žiemai bitės – 50 min.
3. Pakeliui stebime lauką, pievą, augalų dauginimąsi ir plitimą, Duodupio upelio ištakas-šaltinį ir kaip varlės ruošiasi žiemoti – 40 min.
4. Einam per mišką be tako, tyrinėjame pušų šaknis, žaidžiame „Paslėpk ir atrask“ - 50 min.
5. Tyrinėjame grybus, išdžiūvusius medžius, juose gyvenančius vabzdžius ir „sudėliojame“, naudodami čia pat atrastus eksponatus, miško mitybos grandinę. Aiškinamės ar šiukšlės patenka į ją? – 30 min.
6. Kuriame laužą, valgome, aptariame kam reikia miškų ir surengiame viktoriną su klausimais iš to, ką žygyje nagrinėjome - 60 min.
7. Grįžtame miško keliu, rinkdami kas - šiukšles, kas – uogas, grybus, žieveles - 40 min.


Tema: Gyvūnų veiklos pėdsakai. Trukmė - 2 val.
Vieta: Lankytojų centras-Marcinkonių kaimo apylinkės- lankytojų centras.

Veiklos:
1. Trumpa įžanga ekspozicijoje – supažindinama su pėdsakų pavyzdžiais, aptariamos galimos „žymos“ gamtoje.
2. Keliavimas Marcinkonių apylinkėmis. Tikslas - surasti kuo daugiau gyvūnų veiklos pėdsakų, stengiantis patiems juos įvardinti pagal turimus paveikslus.
3. Arbatos gėrimas gamtos mokykloje. Rastų pėdsakų aptarimas ir piešimas.


Tema: Vaistiniai, valgomi ir nuodingi augalai*. Trukmė - 3 val.
Vieta: Lankytojų centras Marcinkonyse - Zackagirio taku iki upelio - lankytojų centras Marcinkonyse.

Veiklos:
1. Ėjimas Zackagirio  taku. Pakeliui mokomės gamtoje pažinti valgomus, vaistinius ir nuodingus augalus. Kalbame apie paprasčiausių vaistažolių arbatas, valgomus laukinius augalus, renkame dilgėles sriubai.
2. Atkreipiame dėmesį į nuodingus augalus. Žaidimas „Suvalgyk dilgėlės lapą“. Pakeliui renkamas herbaras.
3. Ant laužo, prie lankytojų centro, verdame dilgėlių sriubą, tvarkome herbarą, žaidžiame judrius žaidimus „Valgomi, nuodingi, vaistiniai augalai“ , „Gėlių pieva“.Paieška
Renginiai
<< rugsėjis, 2021 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos