\\r\\n

Nacionalinio parko saugomų rūšių sąrašuose – net 289 rūšys, kurios čia aptinkamos dabar ar gyveno anksčiau. Dalis jų įtrauktos tik į Paukščių ar Buveinių direktyvas, o 254 rūšys yra įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Tai 123 gyvūnų rūšys, 100 augalų, 43 grybų ir kerpių rūšys.

Dzūkijos nacionaliniame parke kartu su Čepkelių rezervatu stebėtos ar ir dabar stebimos 302 rūšys, arba 39 proc. Lietuvos raudonosios knygos rūšių, kurios buvo čia praeityje, užklysta per migraciją ar čia nuolatos gyvena. Turim ir praradimų – 6 anksčiau Parko teritorijoje gyvenusios rūšys yra išnykusios ar galbūt išnykusios Lietuvoje. XIX a. pabaigoje Musteikoje buvo nušautas vienas iš paskutiniųjų Lietuvos lokių. Niekas nebeatmena ir į mūsų upes užklystančių atlantinių eršketų, o pastačius Kaune hidroelektrinės užtvanką, į Merkio baseiną nebeužplaukia ir lašišos, šlakiai. Prie Merkio buvo stebėtos ir paskutinės Lietuvoje europinės audinės.

Parke sutinkamos ir 9 augalų bei 66 gyvūnų rūšys, Europos Sąjungoje saugomos pagal paukščių ir buveinių direktyvas, čia yra ir 25 Europoje saugomos buveinės, iš kurių 12 buveinių apsauga yra prioritetinė, aprašytos ir 8 augalų bendrijos, įrašytos į Lietuvos augalų bendrijų Raudonąją knygą.

Gervės, didieji apuokai, ir tulžiai, vilkai ir didžiosios miegapelės, baliniai vėžliai ir medvarlės, plačialapės klumpaitės ir raudonieji garbeniai – tai tik nedidelė dalis ypatingų šio krašto gyvūnų. Dainavos giria neįsivaizduojama ir be lygutės giesmelės ar naktimis sklindančio lutučių upsėjimo, tetervinų ir kurtinių tuoktuvių, vėjalandžių šilagėlių, kalninių arnikų žydėjimo, spalvingų žalvarnių skrydžio.

Skroblaus bei Grūdos slėnių pievose – tikra gegužraibinių augalų karalystė, sausose paupių ganyklose ir smiltpievėse tikras rojus saugomiems bitiniams plėviasparniams ir drugiams. Nemažai saugomų rūšių prieglobstį susirado pelkėse, upių slėniuose ir net mažuose girios kaimeliuose, kur neretai galima išgirsti čaižų žaliosios meletos riksmą ar melodingą kukučio upsėjimą.

1 2

Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos