\\r\\n

Tautosaka


PasakosKelmeli, kelmeli, aukščyn...

Gyveno tį kur prie miškėlio seneliai du ir vis ataidzinėjo vilkai pas juos. Ir vištas išnešė, ir oškas išnešė, ir visa, ir jau dar bobos atais paimc. Tai senelis aprangė aprangė tų bobų ir su vyžais ir keliais kailiniais, ir gunčėm, ir viskuoj ir išvedė iš pirkaitės, pasodzino an kelmo ir jau raus bobų. Boba sėdzi ant kelmo ir sako: ”Kelmeli, kelmeli, aukščyn, aukščyn, kelmeli, kelmeli aukščyn, aukščyn.” Ir tas kelmas ėmė ir užaugo, atajo vilkai ir jau boba sėdzi aukštai an kelmo, ir nepasiekė, ir jau boba liko.

Jonukas bezdukas

Gyveno dziedas su bobu ir neturėjo vaikų. Pasodzino pieston bobų ir liepė bezdėc. Bezdėj, bezdėj boba ton pieston ir išbezdėjo bernaicį. Ir vadzino jį Bezduku, Jonukas Bezdukas. Tas bernaicis visadu ajo žuvauc, jau tį boba iškepa jam tų žuvų, atneša valgyc. Boba ataina ir šaukia jo: ”Jonuk Bezduk, Bezduk, išsiyrk aš tau duosiu virtų žuvų, tu man duosi žalių žuvų. Nu ir jis išsiiria, paskeicia, jam aduoda tas vyrtas, o Jonukas jau tas žalias. Ir jau užgirdo laumės. Atajo laumė ir šaukia, o Jonukas atsišaukė: ”Ca ne mano momutė, mano momutė ploniau šaukia, o ca storiau.” Tai laumė nuvej pas kavolių ir prašė, kad jai liežuvį paplot su kūjaliu, tas kavolius paplojo ir ji plonai šnekėjo. Tadu atajo ir šaukė, Jonukas išplaukė ir jį paėmė laumės. Boba ajo, šaukė, šaukė, o Jonuko nėra, negrįžo.

Skūpas gaspadorius
Nei vienas bernas neišslūžino (neištarnavo) pas gaspadorų sutarto laiko. Tokis skūpas (godus) buvo. Visos apylinkės bernai lankė tuos namus. Ale vienų dzien atajo drūtas bernas jir pasisiūlė tarnauc iki Advento, o suciko dyrbc cik už tai kiek paneš. Sutarė. Bernas dyrbo gerai. Sukės nuog rycinės iki vėlaus vakaro. Dzaugės gaspadorius jir vis mislino, ot pigiai nusisamdiau, kų gi jau jis anta pecų išsineš...
Atajo Adventas. Bernas už slūžbų paprašė marškos jir ėmė kraucis šienų. Žūro gaspadorius jir savo akimi nevierina. Bernas krauna jir krauna šienų, jau beveik visų kluonų baigia atuštyc. Gaspadorius jau ėmė rypuoc - kuoj aš savo jaucus šarsiu? Nedejuok, neraiks, kraiviai šypsos bernas. .. Suskrovįs šienų švilpterėj bernas jir atlingavo jaucai. Šasc an to šieno, bernas nešulį an pecų. Kap aj, visa ūkė iž paskos. Gaspadorius brinkc negyvas... Ty ne paprasto berno būta, o velnio. Va tau jir darmas ( pigus, neapmokamas) bernas.. Nieko dovanai (veltui) nebūva... O skūpas visadu moka du roz...Patarlės
Da aš ty verksu. Tegu karvė verkia – jos akys didėlesnės.
Varlės balu neišgųsdzysi.
Ciesiai arcau, aplink sparcau.
Už aptaisytų stovų ir varlė audėja.

Dzūkiškos mįslės
Kas samanotas gimsta? (Grybas)
Plaukų žamė, kaulo žagrė, trijų spalvų artojas. Kas? (Genys)
Juoda žmonelė, molinėn būdelėn. Kas? (Kregždė)
Gniaužtis storio, sprindis ilgio – moterim reikalingas. Kas? (Kultuvė)
Du gyvi brolukai vienam karstelį auga. Kas? (Lyšiai-lęšiai)
An lygaus laukelio nei vieno namelio, o vidurį tūkstanciai mergelių gyvena. Kas? (Žuvys ežere) Paieška
Renginiai
<< gruodis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31