\\r\\n2022.01.21
Kitos paskirties inžinerinių statinių Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav., supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinių statinių Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav., supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietė
Čepkelių raisto pakraštyje už 5 km nuo Marcinkonių kaimo, Marcinkonių sen., Varėnos raj. sav.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai. 10 Statomų statinių yra I ir II grupės nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

MB „Santakos architektūros studija“, architektas Arūnas Grigaitis, santakosstudija@gmail.com, +370 685 45993
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas

architektas Arūnas Grigaitis, santakosstudija@gmail.com
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

5. Statytojas
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje, Vilniaus g. 3, Merkinėje, LT-65334 Varėnos r ., tel. +370 310 44641 iki 2022-01-28 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas)

https://varena.lt/

(savivaldybės svetainės adresas)

7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-02-04 Elektroniniu paštu santakosstudija@gmail.com ir telefonu +370 685 45993

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., 2022-02-04 15.00 val.

(adresas, laikas)


Atgal

Paieška
Renginiai
<< vasaris, 2023 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28