\\r\\n

Parkas išsiskiria ir valstybės saugomų gamtos paveldo objektų gausa – čia yra net 43 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 18 vertingiausių paskelbti gamtos paminklais. Ne visi jie patraukia akį savo vaizdingumu ar ypatingomis charakteristikomis, tačiau yra nepaprastai svarbūs mokslui ir savo krašto gamtos pažinimui.

Gamtos paminklais paskelbti: 

• gūbrys tarp Galvinio ir Bedugnio ežerų (Alytaus r.), Bedugnio ežeras;
• Krušonių ir Uciekos skardžiai dešiniame Nemuno krante;
• Ūlos skardžiai tarp Zervynų ir Mančiagirės;
• Mardasavo skardis dešiniame Merkio krante tarp Mardasavo ir Puvočių;
• Rudnios (prie Skroblaus) cirkas bei pietinis ir šiaurinis kalvaragiai;
• Trakiškių kalvagūbris dešiniajame Ūlos krante;
• Didžioji Jonionių griova kairiame Nemuno krante žemiau Merkinės;
• Sarkajiedų dauba kairiame Nemuno krante žemiau Merkinės;
• Bajorės rėva Nemune;
• Siuvėjo rėva Nemune;
• Skroblaus versmės;
• Šaltinis „Ūlos akis“;
• ežerėliai netoli Netiesų kaimo – Dumblys, Giluišis, Netiesa, Netiesėlis;
• Bedugnio ežeras netoli Lizdų kaimo (Alytaus r.);
• Lietuvio liepa Margionyse. 

Savitas saugomas botaninis objektas yra Aukštagirio augavietė Skroblaus rezervate, kur mažame plote auga 5 saugomos augalų rūšys.

Kiti gamtos paveldo objektai Dzūkijos nacionaliniame parke yra medžiai - Zervynų ąžuolas, Netiesų ąžuolai, Liškiavos liepa ir  drevėtos pušys (senosios drevinės bitininkystės reliktai), esančios miškuose ir kaimuose.


INFORMUOJAME APIE PARENGTAS VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ JŲ RIBŲ SCHEMAS


Tarnyba įgyvendindama ES projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ parengė valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų ribų schemas.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsnių nuostatomis, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“, Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 p informuojame apie parengtas valstybės saugomas gamtos paveldo objektų schemas ir Aplinkos ministro įsakymo „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ projektą.


Gamtos paveldo objektų schemose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Gamtos paveldo objektų teritorijose ir jų buferinės apsaugos zonose veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo įstatymas, Gamtos paveldo objektų nuostatai. Šiuo projektu yra tvirtinamos gamtos paveldo objektų schemos, skelbiami nauji gamtos paveldo objektai valstybės saugomais ir taip pat pripažįstami sunykusiais gamtos paveldo objektai.


Nuo š. m. rugpjūčio 16 d. kviečiame susipažinti su minėtu Aplinkos ministro įsakymo projektu (įsakymą rasite: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/planavimas/aplinkos-ministro-isakymo-del-valstybes-saugomu-gamtos-paveldo-objektu-saraso-patvirtinimo-projektas). Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą ir jų schemas galima peržiūrėti aukščiau pateikto Aplinkos ministro įsakymo projekto prie esančiose lentelėse paspaudę ant aktyvios nuorodos skiltyje Priedas“.


Jeigu turite klausimų dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų kreipkitės Tarnybos, ES projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ projekto specialistus Nedmantą Kavaliauską (+370 665 57 413 nedmantas.kavaliauskas@vstt.lt) arba Luką Tubutį (+370 652 99 010 lukas.tubutis@vstt.lt).
Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos