\\r\\n

Dzūkijos nacionalinio parko teritorija yra dviejų stambių geologinių struktūrų sandūroje. Kristalinis pamatas, kurį sudaro seniausios uolienos (granitas, gabro, amfibolitas ir kt.), arčiausiai žemės paviršiaus yra pietrytinėje Lietuvoje, Čepkeliuose. Čia jis slūgso tik 251,3 m gylyje.

Virš kristalinio pamato slūgso priekvartero nuogulų danga, kurią dažniausiai sudaro jūrinės kilmės uolienos. Viršutinę 120–150 m storio kvartero nuosėdinių uolienų dalį suformavo kontinentiniai ledynai. 

531_3141__Custom_.JPG

Maždaug prieš 125 tūkst. metų, atsitraukus Medininkų ledynui, prasidėjo šiltas laikotarpis. Merkinės apylinkių atodangose ties Jonionių, Maksimonių ir Netiesų kaimais, žinomose daugelio šalių geologams, išliko čia tyvuliavusių paleoežerų nuosėdos, kuriose užfiksuotas klimato kaitos ciklas nuo Medininkų ledynmečio pabaigos iki paskutiniojo Nemuno apledėjimo pradžios. Todėl ir pats tarpledynmetis gavo Merkinės vardą.

Dabartinį Parko reljefą kūrė paskutiniojo Nemuno apledėjimo ledynai ir jų tirpsmo vandenys. Nuslūgus vandenims, iškilo smėlėti plotai, davę pradžią šiame krašte plačiai paplitusioms žemyninėms kopoms. Reljefo formavimuisi didelės įtakos turėjo ir Nemuno bei Merkio upių geologinė veikla, vandens ir vėjo sukelta erozija.

1_1__Custom_.JPG

Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos