\\r\\n

 

Mardasavas - paupio gatvinis kaimas, išsidėstęs prie Merkio upės. Čia gyveno Petras Zalanskas ( 1900 – 1980 ) – dainininkas, tautosakos pateikėjas. Kapinaitėse ant Merkio kranto išlikę 3 mediniai kryžiai be užrašų.
Šis kaimas detaliau nėra tyrinėtas.
Kaimo apylinkėse rasta mezolito ir neolito laikotarpių gyvenviečių.
Spaudos draudimo laikotarpiu kaime daraktoriavo Rokas Čiurlionis, kilęs iš gretimo Bingelių kaimo. Tiek daraktorių, tiek ir kaimo gyventojus lietuviška spauda (pagrinde maldaknygėmis ir kalendoriais) aprūpindavo knygnešys Kastantas Miliauskas.
Lenkų okupacijos laikotarpiu, Merkiu ėjusi demarkacinė linija kaimą dalino į dvi dalis. Todėl dešiniajame Merkio upės krante esanti kaimo dalis priklausė Lietuvai, o kairys Merkio upės krantas – Lenkijai.
1923 m. buvo atidaryta lietuvių liaudies mokykla. Kurį laiką vaikus mokė mokytoja lenkė, bet vėliau ji buvo pakeista ,,Ryto“ draugijos siunčiamais mokytojais. 1934 m. liepos 15 d. mokykla buvo uždaryta. Veikė šv. Kazimiero draugijos skyrius.
1923 m. buvo 30 ūkių ir 166 gyventojai.
Kaimo kultūrinės veiklos centras – Dzūkų namas.
Šalia kaimo yra atkurti du partizanų bunkeriai.


Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos