\\r\\n

Nacionaliniame parke stebėtos 200 sparnuočių rūšys, iš jų 39 retos paukščių rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, o 26 rūšys yra įtrauktos į Buveinių direktyvą. Didžioji nacionaliniame parke sutinkamų paukščių rūšių dalis, net 142 rūšys, peri, 51 rūšies paukščiai užklysta pavasarinių ar rudeninių migracijų metu, o 7 rūšių paukščiai atskrenda žiemoti – tarp jų ir vandeniniai strazdai, svirbeliai, šiaurės kikiliai, tūbuotieji suopiai.

Dideliuose pušynų plotuose būdingiausiems paukščiams priskiriami kikiliai, margasparnės musinukės, kuoduotosios zylės, strazdai giesmininkai, amaliniai strazdai, juodosios meletos ir kt. Kirtavietėse, retmėse ir laukymėse sutinkami miškiniai kalviukai, ligutės, leliai.

Mišriuose miškuose ties vandens telkiniais, papelkiais sutinkamos slankos, jerubės. Senesniuose ir nuošaliau augančiuose medynuose gyvena juodieji gandrai, ereliai rėksniai, juodieji pesliai, vapsvaėdžiai, stebėti jūriniai ereliai, erelis žuvininkas, gyvatėdis. Pelėdų nėra gausu, bet greta įprastinių rūšių – naminės pelėdos bei mažojo apuoko – sausuose brukniašiliuose peri lututės, Parke yra žinoma ir viena iš nedaugelio Lietuvoje didžiojo apuoko perimviečių. Išskirtinis parko, kaip ir visų Druskininkų–Varėnos miškų masyvo, bruožas yra uoksinių paukščių gausumas. Papelkiuose, upių ir ežerų pakrantėse yra daug senų, papuvusių medžių, kur kuriasi reti uoksiniai paukščiai: uldukai, pilkosios meletos, baltnugariai geniai, tripirščiai geniai. Miškuose nuklydusiuose kaimuose ar netoli jų sutinkami žalvarniai, žaliosios meletos ir kukučiai.

Nors pievos bei ganyklos užima nedidelius plotus, čia dar neretai galima išgirsti griežlę, gyvena ir kelios putpelių poros. Dideliuose pelkynuose prie Čepkelių rezervato gyvena kurtiniai, tetervinai, gervės. Parko ežeruose ir upėse būdingiausios antys yra klykuolės, kurios čia randa pakankamai uoksų lizdams įrengti. Kitos dažniau sutinkamos antys – tai kuoduotosios ir didžiosios antys, rudagalvė bei dryžgalvė kryklės. Prie didesniųjų Parko upių kuriasi tulžiai, didieji dančiasnapiai, nereti pilkieji garniai, o kartais užklysta ir baltasis garnys. Nemuno salose peri rudagalviai kirai, upinės žuvėdros, upiniai kirlikai.

Paieška
Renginiai
<< spalis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31