\r\n


2014.07.17
TARPTAUTINIS AUDITAS DOMĖJOSI NACIONALINIŲ PARKŲ VEIKLA

Informacinis pranešimas 2014 m. liepos 16 d.

TARPTAUTINIS AUDITAS VEIKLAI NACIONALINIUOSE PARKUOSE
Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijų veikla domėjosi tarptautinis auditas. Pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ar Lietuvos nacionaliniuose parkuose užtikrinamas biologinės įvairovės išsaugojimas.
Nacionalinių parkų direkcijų veiklos auditas – tarptautinio audito dalis, kuriame dalyvauja Bulgarijos, Danijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Ukrainos aukščiausiosios audito institucijos. Vėliau bus galima palyginti šių šalių nacionalinių parkų direkcijų veiklos panašumus ir skirtumus. Džiugu, kad domimasi situacija vertingiausiose šalių teritorijose.
Įvertinus audito metu surinktus duomenis, buvo pateiktos valstybinio audito išvados ir rekomendacijos. Konstatuota, kad Lietuva iki šiol neatnaujino 1998 m. priimtos Biologinės įvairovės strategijos. Pastaroji neatitinka šių dienų poreikio, nes dalis nustatytų grėsmių ir priemonių tapo neaktualios, o dalis naujų – neįvertintos.
Nacionalinių parkų direkcijose mažėja darbuotojų skaičius, didėja vieno darbuotojo prižiūrimas plotas, darbuotojams priskiriamos papildomos funkcijos ir teritorijos, tačiau tam neskiriama papildomų išteklių. Todėl nacionalinių parkų direkcijų prižiūrimose teritorijose gali kilti grėsmė kai kurių teritorijų priežiūrai, rūšių ar buveinių apsaugai.
Parengti ne visi skirtingus apsaugos reikalavimus turinčių nacionaliniuose parkuose esančių teritorijų dalių gamtotvarkos planai. Jie rengiami Natura 2000 teritorijoms ar jų dalims.
Nacionaliniuose parkuose veikia gyvosios gamtos monitoringo ir apskaitos sistema, Aplinkos apsaugos agentūra ir Gamtos tyrimų centras rengia visos šalies būklę apibendrinančias ataskaitas, tačiau nacionalinių parkų direkcijos pasigenda išsamių monitoringo ir apskaitos duomenų, apibendrintų išvadų ir rekomendacijų, kaip saugoti biologinę įvairovę nacionaliniuose parkuose.
Audito metu nustatyta, kad jungtinės tarybos, turinčios koordinuoti nacionalinių parkų direkcijų ir kitų institucijų (savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių) veiklą dalyvaujant nacionalinių parkų valdyme, įsteigtos tik dviejuose parkuose ir veikia neefektyviai.
Valstybės kontrolė Aplinkos ir Kultūros ministerijoms, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir nacionalinių parkų direkcijoms pateikė rekomendacijas, kuriose numatyta atnaujinti biologinės įvairovės strategiją, užtikrinti visuomenės atstovų dalyvavimą nacionalinių parkų valdyme, skatinti nacionalinių parkų direkcijas teikti naujas paslaugas ir gauti papildomas pajamas parkų priežiūrai, įvertinti gamtotvarkos planų poreikį, plėtoti visuomenės švietimą ir taikyti prevencines priemones.
Lietuvoje yra penki nacionaliniai parkai, kurie iš viso apima 144,4 tūkst. ha (be 12,7 tūkst. ha Baltijos jūroje esančios Kuršių nerijos nacionalinio parko dalies), t. y. 2,2 proc. šalies teritorijos ir sudaro 12,6 proc. visų saugomų teritorijų Lietuvoje.

Kontaktinis asmuo: Diana Rakauskaitė, Viešųjų ryšių sk. vedėja, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius; tel.: (5) 270 9048, mob. 8698 35776


Atgal

Paieška
Renginiai
<< vasaris, 2019 >>
P A T K P Š S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos