\r\n

Dzukijos_logo.png cep.png
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau-Direkcija), pavaldi Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos (toliau-Tarnyba), kuri turi Direkcijos steigėjos teises. Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu bei emblemą ir atitinkamas sąskaitas banke. Direkcijoje sukurta viena direktoriaus pavaduotojo pareigybė. Direkcijoje veikia kraštotvarkos, gamtos, kultūros paveldo, bendrųjų reikalų ir finansų skyriai. Taip pat veikia 2 lankytojų centrai. Viso parke dirba 45 žmonės. Kasmet sudaromi metų veiklos planai, kuriais vadovaujantis vykdoma Direkcijos veikla. Taip pat rengiama Direkcijos metų veiklos ataskaita. Veiklos planus ir ataskaitas tvirtina Tarnybos direktorius įsakymu.

Paieška
Renginiai
<< kovas, 2020 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos